• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

20 grudnia 2019 r. odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Nagrody wręczali: pani dyrektor Jadwiga
Czerkas oraz prezesi Stowarzyszenia Educo - pani Urszula Bury i pan Waldemar Leszcz. Uczniowie odebrali nagrody za wyniki w konkursach sportowych,
plastycznych i językowych.
W naszej Galerii znajdują się zdjęcia z tej uroczystości.

Z życia szkoły