• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

W akcję Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2020 zaangażowało się 9 klas: 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6c, 7c.

W klasach odbyły się zajęcia na temat sytuacji w Jemenie oraz konieczności pomagania potrzebującym. Uczniowie obejrzeli prezentacje i filmy oraz dyskutowali na temat sposobów pomocy rówieśnikom w Jemenie. Nauczyciele podczas zebrań on-line rozmawiali na ten temat z rodzicami, zachęcali ich do pomocy i udziału w akcji. Na stronie szkoły ukazała się informacja i prezentacja na temat akcji.

Łącznie w ramach zbiórki klasy wpłaciły na konto akcji 1481 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania.

Z życia szkoły