• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

W Wielkiej Brytanii Harvest Festival to zwyczaj dzielenia się plonami. Ludzie przynoszą do kościołów zbiory z własnych ogrodów, działek lub w gospodarstw. Są one często rozprowadzane wśród ubogich i starszych społeczności lokalnej, wykorzystne na pozyskiwanie funduszy dla kościoła lub na akcje charytatywne.

Uczniowie klasy 6a zrganizowali jesienną zbiórkę darów dla potrzebujących. Zebrana żywność została przekazana do Domu Zakonnego Sióstr Dominikanek.

bog1 bog2

Z życia szkoły