• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

W okresie bożonarodzeniowym Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego odwiedzili wiele rodzin na terenie Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie. Dzieląc się Radosną Nowiną, śpiewali kolędy, przedstawiali scenkę misyjną, składali życzenia i prosili o dar na potrzeby dzieci z Madagaskaru. Kwestując na rzecz misji zebrali w sumie 728,40 zł.
W dniach 2, 3 i 5 stycznia 2016 r. 12 dzieci w grupach 4 lub 7 osobowych pod opieką nauczycieli (wychowawcy p. Doroty Tomkowicz - Chrzanowskiej i katechetki s. Joanny) udały się z misją do rodzin na terenie naszej parafii. Nieocenioną rolę odegrali rodzice, którzy w przerwie świątecznej umożliwili dzieciom kolędowanie.
Większość rodzin przyjmowała nas życzliwie, często płynęły łzy wzruszenia i dziękczynienia za odwiedziny. Niejednokrotnie u zapraszających nas w progi swoich domów odżywały wspomnienia z osobistych doświadczeń kolędowania. Wielu życzyło nam podtrzymania tej pięknej polskiej tradycji. Kolędnicy misyjni to jedna z form działalności Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, do których nasza szkoła dołączyła w tym roku szkolnym.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest „przedłużeniem rąk Ojca Świętego”. Za Jego pośrednictwem pomoc zebrana przez dzieci PDMD dociera do ich rówieśników, nawet tam – a często szczególnie tam – gdzie żadna inna pomoc nie dochodzi.
Dziecięce ofiary stają się częścią funduszu solidarności PDMD przeznaczonego na tworzenie i wspomaganie projektów służących dzieciom na misjach. Każdego roku – podczas zebrania Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych – pieniądze te są rozdzielane jako dotacje zwyczajne na potrzeby dzieci na terenach misyjnych (na środki niezbędne do duszpasterstwa dzieci, do ich formacji chrześcijańskiej, do nauczania, do ochrony życia i zdrowia, szczególnie tam, gdzie wskutek klęsk głodu i z braku pomocy lekarskiej giną ich tysiące) oraz dotacje nadzwyczajne, które dotyczą specjalnych projektów pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom świata. Wszystkie prośby misjonarzy, potwierdzone przez miejscowego biskupa, przekazywane są poprzez nuncjatury do Watykanu.
Patronem PDMD jest Dzieciątko Jezus. Pan Jezus w Ewangelii ukazuje dziecko jako wzór dla tych, którzy są na drodze do Królestwa Bożego. "Niebo - pisze Jan Paweł II - jest dla tych, którzy są prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi" (List do dzieci).

JB

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z kolędowania.

Z życia szkoły