• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Zbieramy zużyte lub uszkodzone telefony komórkowe. Zostaną one przekazane do profesjonalnego recyklingu. Warto pamiętać, że zużyte lub uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie – ołów oraz kadm, stanowią więc zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie dla gleby i wody. W poprzedniej edycji tej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski, zbierając średnio 4 kg telefonów na 100 uczniów. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia – nie muszą być one sprawne. Bardzo prosimy o przynoszenie ich do 13 listopada (sala 301). Szkoły, które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych telefonów do ilości uczniów w szkole, a dodatkowo zaproponują ciekawe hasło ekologiczne, otrzymają nowoczesne aparaty fotograficzne lub inne nagrody rzeczowe na życzenie zwycięskiej placówki. Mamy nadzieję, że wspólnie zadbamy o to, by nasza planeta z roku na rok była bardziej czysta i bezpieczna. 

Z życia szkoły