• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 27 stycznia odbył się Szkolny Turniej Piłki Nożnej rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych. 

W pierwszej kategorii rywalizowały klasy czwarte.

Wyniki poszczególnych meczy przedstawiają się następująco:

4A - 4C  1:1         4B - 4C  1:2         4A - 4B  0:2

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - 4C

II miejsce - 4B

III miejsce - 4A

W drugiej kategorii rywalizowały klasy V i VI.

Wyniki poszczególnych meczy:

5B - 5C  3:2      6A - 6B  1:1      5B - 6A  1:3      5C - 6B  4:1      5B - 6B  6:3      5C - 6A  1:2

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - 6A

II miejsce - 5B

III miejsce - 5C

IV miejsce - 6B

Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowej postawy i zaangażowania, kibicom dziękujemy za gorący doping, a panu Rafałowi Jadachowi za czuwanie nad organizacją turnieju. 

Zdjęcia z turnieju

Z życia szkoły