• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szkoła

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 4-8


Słowa mają moc Słowa mają moc! (klasy 4-6)
Warsztaty pisarskie dla uczniów – ćwiczenia doskonalące różne formy wypowiedzi. Uczniowie poznają różne funkcje języka. Uczą się odróżniać opinie od faktów. Poznają sposoby manipulacji językowej.

Muzyczna Sfera Muzyczna Sfera (klasy 4-6)
chór szkolny - ćwiczenia emisyjne, dykcyjne, praca nad repertuarem wielogłosowym, występy szkolne i pozaszkolne

Byle do przerwy „Byle do przerwy” - spotkania w redakcji (klasy 4-6)
Nie masz szczególnych oporów przed pisaniem? Chętnie dzielisz się z innymi swoimi pomysłami?
Lubisz spotkania z ciekawymi ludźmi?
Przyjdź do nas!
Poznasz tu: świat mediów i tajniki dziennikarstwa, ciekawych, kreatywnych ludzi, sposoby pozyskiwania informacji. Odkryjesz w sobie: własne możliwości redaktorskie, talent pisarski, duszę dziennikarza. Koło dziennikarskie zaprasza!

sfera sportu Sfera sportu (klasy 4-6)
Zajęcia ogólnorozwojowe oparte na grach i zabawach ruchowych. W programie nauka podstawowych elementów techniki halowych gier zespołowych, nauka gry i jej przepisów. Uczniowie zwiększają swoją sprawność ogólną oraz nabywają konkretne umiejętności w zakresie halowych gier zespołowych, aktywnie spędzając czas i ucząc się współpracy w grupie.

sfera sztuki Sfera sztuki (klasy 4-6)
Świat bez sztuk plastycznych byłby szary, smutny, pozbawiony wszelkich emocji i doznań estetycznych. Nigdy się na to nie zgodzimy! Nadszedł czas na SFERĘ SZTUKI. Wiem, że potraficie i chcecie tworzyć. Proponuję zajęcia, podczas których poznamy wszystkie techniki plastyczne. Będziemy zatem malować obrazy na płótnie, lepić w glinie samoutwardzalnej, malować na szkle, tworzyć grafiki i rysować węglem. Będziemy szyć, dekorować koszulki bawełniane, projektować maskotki i kukiełki. Stworzymy własne projekty i elementy scenografii. Udekorujemy drewniane szkatułki techniką decoupage, stworzymy formy dekoracyjne i okolicznościowe i oczywiście formy przestrzenne...i jeszcze reliefy z wykorzystaniem różnych materiałów...i jeszcze…..pomysłów mam milion..Pamiętajcie, poznawanie i rozumienie sztuki, poznawanie własnych możliwości to najwspanialsza przygoda, jaką możemy przeżyć. Zapraszam serdecznie.

grafika Grafika komputerowa – podstawy (klasy 4)
Nauka podstaw pracy w programach, paint, pixlr gimp. Praca na warstwach, zastosowanie masek i narzędzi do selekcji. Tworzenie fotomontażu, retuszu i własnych kompozycji.

detektywi historii Detektywi historii (klasy 4)
Twórcze zajęcia, czerpiące wzorce z nauk pomocniczych historii.
Np. tworzenie „starego” papieru i dokumentów, papirusów, zwojów pergaminowych; mumii; makiet budowli starożytnych lub średniowiecznych; próby pisania piórem ptasim; tworzenie karykatur władców; zabawy w archeologów – restaurowanie rozbitego naczynia, tworzenie naczyń z masy solnej; tworzenie dawnej biżuterii, projektowanie strojów z epoki itp.

chrobry tv
 
Chrobry TV (klasy 5-6)
W ramach zajęć uczniowie dokumentują ciekawe wydarzenia z życia szkolnego.
Uczą się nagrywania, kadrowania i montażu filmu z pomocą zaproszonych profesjonalnych kamerzystów i operatorów. Co miesiąc na stronie internetowej szkoły publikowany jest odcinek „Chrobry TV”. Zajęcia odbywają się w sali informatycznej.

 oranzada

Jak pachnie oranżada? (klasa 4)

Zajęcia dla klas 4 rozwijające kompetencje językowe. Na pierwszych zajęciach piliśmy oranżadę, żeby sobie odpowiedzieć na to kluczowe pytanie.


 Espanol Proyecto espańol (klasy 4)
Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat języka hiszpańskiego i kultury hiszpańskojęzycznych. Jest to kultura pełna słońca, muzyki, radości, życzliwych i otwartych ludzi- w takiej atmosferze pracujemy na naszych lekcjach. Kładziemy nacisk na komunikację i pełne zanurzenie w języku już od pierwszych lekcji.

math2 Laboratorium matematyczne (klasa 4)
Podczas zajęć uczniowie  odkrywają matematykę w praktyczny sposób. Poznają jednostki w ramach działań praktycznych (budowanie, przelewanie, wycinanie, porównywanie, przeliczanie). Uczą się ułamków, układając, dzieląc, porównując. Odnajdują geometrię w świecie (budują, wycinają, mierzą, używają przyrządów). Wykorzystują gry, układanki, klocki.

 discover1 Discover English (klasy 4 - 5)
Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do przystąpienia do testu Cambridge English Qualifications dla dzieci. W czasie zajęć powtarzamy, ćwiczymy i utrwalamy słownictwo i struktury gramatyczne wymagane na teście. Doskonalimy wszystkie sprawności językowe, z których składa się test – słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

 Kolo eko Koło ekologiczne „Jestem częścią przyrody” (klasy 5)
Celem zajęć jest propagowanie szeroko pojetej postawy ekologicznej, uświadamianie własnego wpływu na środowisko i odwrotnie. Na zajęciach koła uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w tej dziedzinie przez różnorodne metody pracy oraz aktywny udział w szkolnych akcjach i projektach, np.: Eko-Szkoła, Tydzień Edukacji Globalnej, Dzień Ziemi, Dzień Zwierząt, Sprzątanie Świata.

fit in  Koło języka niemieckiego „Fit in Deutsch” (klasy 5)
W czasie zajęć utrwalamy słownictwo i gramatykę z lekcji poprzez zabawę i gry językowe, dramy, inscenizacje dialogów, metodę TPR. Korzystamy z różnych aplikacji typu Quizlet, Quizizz, Wordwall. Jeśli uczeń nie zapamiętał lub nie zrozumiał czegoś na lekcji, ma możliwość poćwiczyć i zrozumieć dane zagadnienie na tych zajęciach.


 Bawimy teatr Bawimy się w teatr (klasy 4-5)
Teatr to magiczne miejsce. Przenosi nas do świata, w którym możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości. Chcesz unosić się na skrzydłach fantazji? Posiadasz nieograniczoną wyobraźnię? Może drzemie w Tobie talent aktorski? A może chcesz pokonać swoją nieśmiałość? Sprawdzisz to podczas zajęć teatralnych. Jeśli jesteś uczniem klasy czwartej lub piątej, zapraszamy! Będziesz mógł stworzyć własne przedstawienie i wystąpić przed szkolną (może nie tylko?) publicznością.
mat sledztwo Matematyczne śledztwo (klasy 5)
Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych uczniów, doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, aktywizowanie ucznia oraz zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów podczas rozwiązywania zagadek matematycznych i zadań logicznych.

 Biologia na 6 Biologia na 6 (klasy 6)
Na zajęciach koła uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę i przygotowywać się do konkursów biologicznych w klasie 7 i 8. Przez ciekawe metody pracy, np. samodzielne obserwacje i doświadczenia, wykonywanie modeli, lapbookow biologicznych czy gier edukacyjnych, przygotowanie map myśli, notatek wizualnych – będzą mieli możliwość utrwalenia wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim zdobycia nowej, wykraczającej poza materiał klasy 6.

cogito  Klub Cogito (klasy 4 - 6)
Każdy od urodzenia jest filozofem. Wystarczy tylko zacząć filozofować! Na naszych wspólnych spotkaniach zagłębiamy się w fascynujący świat filozofii: wspólnego rozwiązywania interesujących nas problemów, zadawania właściwych pytań, analizy naszych wypowiedzi oraz refleksji nad otaczającym nas światem. Filozofuj z nami!

akademia 1  Akademia mistrzów (klasy 7-8)
Celem zajęć jest systemowa praca nad rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań naukowych uczniów, obejmująca przygotowanie ich do udziału w konkursach przedmiotowych. Zajęcia są prowadzone z przedmiotów objętych programem konkursów przedmiotowych w województwie lubelskim, tj. języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, geografii, biologii, fizyki i chemii.

 odrabianki 1

 

Odrabianki (klasy 4-6)
W czasie zajęć uczniowie pod czujnym okiem nauczyciela mają możliwość odrobienia pracy domowej, utrwalenia poznanego w czasie lekcji materiału i przygotowania się do zajęć na kolejny dzień. Uczeń w pokonywaniu trudności może zawsze liczyć na wsparcie i pomoc nauczyciela.


 Karaoke Karaoke - śpiewaj z nami! (klasy 4-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła