• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szkoła

Zarządzenie nr 1/2020/2021

Zarządzenie nr 2/2020/2021

Procedura bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły - Od dnia 18 stycznia 2021 r. w powyższej procedurze wprowadzono zmiany dotyczące miejsca na szatnie dla uczniów klas 1-3 oraz funkcjonowania stołówki szkolnej dla uczniów tych klas, zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dn. 11.01.2021 r. W celu zachowania dystansu społecznego uczniowie klas 1 i 3 mają szatnie w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach. Posiłki będą spożywane w szkolnej stołówce w mniejszych grupach i w odstępach czasowych między nimi.

Procedura sanitarno-higieniczna obowiązująca w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas 1-3

Deklaracja nr 2

 

Szkoła