• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Ludzie

Irena Wojtowicz

mgr Irena Wojtowicz

Nauczany przedmiot: język angielski

Funkcje pełnione w szkole: nauczyciel

W Chrobrym od roku: 2012

Sukcesy: Wspaniali uczniowie osiągający wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych i konkursach przedmiotowych, zadowoleni uczestnicy wyjazdów w ramach Sobieski Vagabonds oraz Comeniusa, pasjonaci języka angielskiego poświęcający czas wolny, aby się spotkać podczas Movie Night lub English Freaks’ Club

Motto: If something is worth doing, it’s worth doing well

Zainteresowania: Współpraca międzynarodowa w szkolnictwie, nauczanie o Holokauście, edukacja nieformalna

Adres e-mail: irena.wojtowicz@sfera.lublin.pl

Ludzie