• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Ludzie

Majka Chaciołka

mgr Majka Chaciołka

Nauczany przedmiot: język polski

Funkcje pełnione w szkole: nauczyciel języka polskiego, opiekun redakcji szkolnej gazetki „Byle do Przerwy”, administrator szkolnej strony internetowej, egzaminator, korektor językowy w projekcie "Innowacyjna Szkoła - Szkołą Przyszłości"

Sukcesy: liczne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, literackich i recytatorskich; bardzo wysokie wyniki uczniów na Sprawdzianie w klasie 6

Strona internetwa: http://alepolski.jimdo.com/

Adres e-mail: majka.chaciolka@sfera.lublin.pl

 

 

Ludzie