• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Wykaz lektur z języka polskiego na rok szkolny 2020/2021

dla klas 5a i 8b

(lektury są podane w kolejności ich omawiania)


Klasa 5

1. Juliusz Słowacki „W pamiętniku Zofii Bobrówny” (tekst zamieszczony w podręczniku)
2. A. Mickiewicz „Przyjaciele” (tekst zamieszczony w podręczniku)
3. F.H.Burnett „Tajemniczy ogród”
4. Wybrane podania i legendy polskie
5. F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni”
6. Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragmenty zamieszczone w podręczniku)
7. J. Prandowski „Mitologia” (wybrane mity)
8. A. Mickiewicz „Powrót taty” (tekst zamieszczony w podręczniku)
9. B. Prus „Katarynka”
10. E. Nowak „Pajączek na rowerze”

Wybór legend i mitów zostanie podany uczniom przed omówieniem tych lektur.

Klasa 8

1. A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

2. H. Sienkiewicz „Latarnik” (tekst zamieszczony w podręczniku)
3. S. Żeromski „Syzyfowe prace”
4. A. Kamiński „Kamienie na szaniec” 
5. M. Wańkowicz „Szkice spod Monte Cassino” (tekst zamieszczony w podręczniku)
6. A. de Saint-Exupéry „Mały Książę”
7. S. Mrożek „Artysta” (tekst zamieszczony w podręczniku)
8. N. H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” (lektura uzupełniająca)

Z życia szkoły