Strona główna  >  Sfera  >  Start  >  Założenia programowe
Założenia programowe

Zapewniamy nowoczesną edukację od przedszkola do matury. Połączyliśmy dwie elitarne szkoły o ugruntowanej pozycji: Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego (dawna "Herbowa") z Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego oraz stworzyliśmy nowe przedszkole Król Maciuś I. Jest to przemyślane rozwiązanie, zapewniające uczniom kompleksową ścieżkę edukacji i spójność programu nauczania na wszystkich kolejnych jej szczeblach.

Kolejny etap edukacji jest kontynuacją poprzedniego, co osiągamy poprzez skorelowanie ze sobą planów kształcenia. Unikamy w ten sposób typowej dla wielu szkół sytuacji, kiedy pierwsze miesiące nauczania w szkole na kolejnym etapie trzeba poświęcić na wyrównywanie różnic programowych pomiędzy uczniami, którzy przybyli z różnych szkół. Już w klasach gimnazjalnych profilujemy nauczanie zgodnie z preferencjami ucznia, co pozwala gruntownie przygotować go nie tylko do egzaminu gimnazjalnego, ale w perspektywie kolejnych trzech lat także do matury.

Obrana przez nas ścieżka edukacji, oprócz kształcenia na wysokim poziomie oraz wszechstronnego rozwoju osobowości, uwzględnia wychowanie uczniów jako istotny element procesu kształcenia. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie, każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy. Małe klasy (maksymalnie 18 osób) gwarantują, że nie ma w naszej szkole anonimowości. Sprawia to, że dzieci i młodzież czują się bezpiecznie w swoim otoczeniu.

Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do kolejnej placówki w naszym kompleksie mają dzieci, które uczęszczały na zajęcia w jednostce niższego poziomu. Przyjęcie nowych uczniów, dzięki wysokiemu poziomowi nauczania oraz dużej kulturze osobistej uczniów już będących wychowankami naszej wyjątkowej Szkoły, przebiega w atmosferze ciepła i życzliwości. Pozwala to im na szybkie oswojenie się z przestrzenią, nowymi kolegami i nauczycielami.