Strona główna  >  Sfera  >  Start  >  Organ prowadzący
Organ prowadzący placówki edukacyjne

Od dnia 1 września 2012 organem prowadzącym Przedszkole "Król Maciuś I", Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego jest Educo BSH Sp. z o.o. Spółka została powołana do życia w 2009 przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze i dwie osoby fizyczne w celu wybudowania budynku szkoły dla ww. placówek. W skład Zarządu Educo BSH wchodzą obecnie:
Jacek  Bury - Prezes Zarządu
Jadwiga Czerkas - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Owsik - Wiceprezes Zarządu
Wojciech Janicki - Członek 
Zarządu