Strona główna  >  Przedszkole  >  Aktualności  >  Przedszkolne ABC  >  Zdrowe dziecko w przedszkolu
Zdrowe dziecko w przedszkolu
1. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenia do przedszkola dzieci zdrowych.
Nie przyprowadzamy dzieci, które:
• mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
• są przeziębione lub chore,
• są w trakcie leczenia antybiotykowego,
• mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
2. W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków przynoszonych z domu - przedszkole to nie szpital.
3. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
4. W przypadku alergii pokarmowej, obowiązkiem rodzica jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
5. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, dlatego też prosimy o aktualne numery telefonów kontaktowych; natomiast obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
6. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:
• wieje silny wiatr,
• pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
• temperatura jest niższa od -100C,
• na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
• zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
7. Zakładamy, że dziecko przyprowadzone do przedszkola jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. Dziecko może pozostać w sali tylko wtedy, jeśli zaczyna gorączkować lub pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia, choroby.