Strona główna  >  Przedszkole  >  Aktualności  >  Archiwum  >  Archiwum 2012/2013  >  Konkurs plastyczny 'Skrzat zwiedza świat"
Konkurs plastyczny 'Skrzat zwiedza świat"
poniedziałek, 03 czerwca 2013 07:00
alt

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SKRZAT ZWIEDZA ŚWIAT”

1. Organizator konkursu
Przedszkole Król Maciuś I oraz sklep Skrzat  mają przyjemność zaprosić dzieci w wieku od 3 do 10 lat z Przedszkola Król Maciuś I i klas początkowych Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym na podstawie niniejszego Regulaminu.1.    Koordynatorzy:
Magdalena Gułaś
Agnieszka Wyrzykowska

2. Cele konkursu:
Dzieci, kiedy tylko mogą, wyrażają swoje myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość odkrywania otaczającego je świata.Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do podróżowania, poszerzania wiedzy nt.  ciekawych zakątków Polski i świata oraz rozwijania twórczych zainteresowań, wyobraźni i fantazji.
   
4. Zasady ogólne
Dzieci mogą wziąć udział w konkursie w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria 1: 3 - 4 lat
Kategoria 2: 5 - 6 lat
Kategoria 3: 7-10 lat

3. Terminy:
• Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 03.06.2013 do sekretariatu przedszkola
• Dostarczanie prac: 20.05.2013 – 03.06.2013. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
• Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów: 08.06.2013 na Festynie Szkolnym

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
• Technika wykonania prac jest dowolna, liczy się pomysłowość, twórcze rozwiązania oraz SAMODZIELNOŚĆ.
• Format prac: dowolny
• Prace muszą być opisane na odwrocie (imię i nazwisko, wiek, nazwa grupy/klasy, nazwisko wychowawcy). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do   nie  rozpatrywania w konkursie prac, które sugerują niesamodzielne wykonanie przez dzieci lub są niewłaściwie opisane.
• Zgłoszone prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
      3, 4-latki
      5-6-latki
      7-9-latki
• Z każdej grupy przedszkolnej/klasy nauczyciel może zgłosić 5 prac.
• Aby wziąć udział w konkursie, wychowawca wypełnia formularz zgłoszeniowy dla swojej grupy/klasy (załącznik nr 1 do regulaminu).
• Prace należy dostarczyć do sekretariatu Przedszkola Król Maciuś I

5. Kryteria oceny prac:
Prace będą oceniane pod względem:
• samodzielności;
• zgodności z tematem;
• interpretacji własnej tematu;
• walorów artystycznych;
• pomysłowości;
• oryginalności prac;
• staranności wykonania;
• kompozycji.

6. Jury, wyłonienie zwycięzców:
Prace oceni komisja powołana przez organizatorów konkursu. Jej decyzje są ostateczne oraz nieodwołalne.Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody. Autorzy wyróżnionych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy. Wszyscy nauczyciele zgłaszający prace do konkursu, otrzymują dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie.

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.