Strona główna  >  Przedszkole  >  Aktualności  >  Archiwum  >  Archiwum 2012/2013  >  Zapraszamy lubelskie przedszkola do udziału w przeglądzie piosenki :)
Zapraszamy lubelskie przedszkola do udziału w przeglądzie piosenki :)
środa, 06 marca 2013 13:14

REGULAMIN
I Między-przedszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej
„Z przyrodą w zgodzie żyj…”


1.Organizator Przeglądu:
Organizatorem I Między-przedszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Z przyrodą w zgodzie żyj…” jest Przedszkole Król Maciuś I w    Lublinie oraz Dzielnicowy Dom Kultury „WĘGLIN”.

2.Koordynatorzy Przeglądu:
  Marlena Barczak   tel. 502861936
  Ewa Krzewińska   tel. 663113112

3.Cele Przeglądu:

 • popularyzacja piosenki dziecięcej i przedszkolnej
 • wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie
 • umożliwienie publicznej konfrontacji i prezentacji najmłodszych artystów
 • promocja pracy i osiągnięć przedszkoli w dziedzinie muzyki
 • pomoc najmłodszym w rozwijaniu kwalifikacji artystycznych
 • integracja środowiska przedszkolnego
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy nauczycielami i wychowankami
 • wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi wykonawcami

4.Termin i miejsce Przeglądu:
25 - 26. 04. 2013 roku, w godzinach 09:30 – 12:00, w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” w Lublinie przy ul. Judyma 2a

5.Warunki uczestnictwa:

 • Przedszkola chcące wziąć udział w Przeglądzie  mogą zgłosić dwa utwory muzyczne, po jednym z każdej kategorii wiekowej (3-4-latki  i 5-6-latki).
 • W Przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, duety oraz zespoły do kwartetu włącznie, którzy wykonują jedną piosenkę z repertuaru dziecięcego (zgodnego z tematem Przeglądu). Czas trwania prezentacji utworu muzycznego - max. 5 minut.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie zakwalifikowania utworów, które nie są zgodne z tematem Przeglądu. 
 • Przegląd przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki i 5-6-latki.
 • Uczestnicy wykonują zgłoszoną piosenkę przy akompaniamencie podkładu muzycznego z płyty CD
 • W przypadku zgłoszenia się dużej ilości chętnych, ustalone zostaną dwa lub trzy terminy Przeglądu (o czym będą informować organizatorzy).
 • Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Zgodę na udział w Przeglądzie (Załącznik nr 2), co stanowić będzie zgodę na udział w Przeglądzie oraz zgodę na postanowienia w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku Karty Zgłoszenia. Zgłoszenia w innej formie nie będą uwzględniane. Karta powinna być wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI , a wszystkie dane powinny być aktualne.
 • Do karty zgłoszeniowej prosimy o dołączenie tekstu piosenki.
 • Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do dnia 05. 04. 2013 roku drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),  e-mailową lub osobiście na adres:

Przedszkole Król Maciuś I

ul. B. Paśnikowskiego 6,20 – 707 Lublin

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.Nagrody:

 • Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymują dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe upominki; wręczenie nastąpi każdego dnia po zakończeniu wszystkich prezentacji.
 • Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Przeglądzie.

7.Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na swój własny koszt lub koszt instytucji delegującej.
 • O kolejności prezentacji decydują wyłącznie organizatorzy.
 • Organizator nie bierze obowiązku wypełniania formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
 • Materiał zarejestrowany podczas trwania przeglądu jest własnością Przeglądu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania  i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji materiałów, bez wypłacania honorariów.