Strona główna  >  Przedszkole  >  Aktualności  >  Archiwum  >  Archiwum 2012/2013  >  Konkurs literacko-plastyczny! Zapraszamy do udziału :)
Konkurs literacko-plastyczny! Zapraszamy do udziału :)
piątek, 18 stycznia 2013 09:05


REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„BYŁ SOBIE KRÓL…”


1. Organizator konkursu:
Przedszkole Król Maciuś I serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z naszego przedszkola w wieku od 3 do lat 5 do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym organizowanym na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Koordynatorzy konkursu:
Monika Korzeniowska
Jolanta Stachyra

3. Cel konkursu:
Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni i kreatywności literackiej oraz  rozbudzenie zainteresowań literaturą dziecięcą. 

4. Zasady ogólne:
W konkursie uczestniczyć mogą dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria 1: 3 lat
Kategoria 2: 4-5 lat

5. Wymogi techniczne:  
•  Forma literacka: bajka,  opowiadanie, komiks.
•  Format : tekst drukowany + ilustracje.

6. Wymogi formalne:
Zadaniem uczestników jest ułożenie opowiadania, bajki, komiksu, której bohaterem będzie Król wraz z ilustracją obrazującą tenże utwór przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prace muszą być własnością autorów (dzieci wymyślają, rodzice zapisują treści utworu). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie rozpatrywania w konkursie prac, które sugerują niesamodzielny utwór. Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jeden utwór literacki. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny również u wychowawcy grup). Wypełniony Formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie należy dostarczyć do dnia 30 stycznia 2013 roku. Pracę należy dostarczyć wychowawcom grup do dnia 28 lutego 2013 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Dodatkowo, każda praca musi być opisana w następujący sposób:

• Imię, nazwisko dziecka;
• Wiek dziecka oraz nazwa grupy.

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora (nie będą zwracane do autora). W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

7. Kryteria oceny prac:
Prace będą oceniane pod względem:
•  pomysłowości tematycznej;
•  oryginalności;
•  interpretacji własnej tematu;
•  walorów artystycznych.

8. Jury, wyłonienie zwycięzców:
Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów. Jej decyzje są ostateczne oraz nieodwołalne.
Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo z prac autorów pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych  zostanie utworzona prezentacja w formie audiovideobook-a, która zamieszczona zostanie na przedszkolnym Facebook-u. Autorzy wyróżnionych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Laureaci konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez wychowawców grup bądź telefonicznie, e-mailem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w Formularzu Zgłoszeniowym.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  w Przedszkolu Król Maciuś I. O terminie Organizatorzy poinformują telefonicznie bądź za pośrednictwem wychowawców grup.