Strona główna  >  Podstawówka  >  Oferta edukacyjna  >  Oferta zajęć pozalekcyjnych
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Po zakończeniu lekcji nasze dzieci nie spędzają czasu w świetlicy, lecz rozwijają swoje zainteresowania w różnorodnych kołach:
 • przedmiotowych
 • teatralnych
 • informatycznych
 • szachowych
 • tanecznych
 • gitarowych
 • wokalnych
 • plastycznych
 • redakcyjnych (szkolna gazetka)
 • sportowych (szkółka piłkarska, gimnastyka korekcyjna, karate, pływanie)
 • żonglowania (prowadzonych przez psychologa w celu usprawnienia koordynacji ruchowej)
Ponadto oferujemy:
 • udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • naukę pływania
 • "zielone szkoły"
 • obozy narciarskie
 • kolonie letnie
 • wycieczki edukjacyjne i krajoznawcze
 • liczne imprezy kulturalne