Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Współpraca międzynarodowa  >  Wymiana polsko - niemiecka
Wymiana polsko - niemiecka
Współpraca z Friedrich-König-Gymnasium w Würzburgu
W każdym roku szkolnym oferujemy naszym uczniom udział w dwóch spotkaniach z młodzieżą niemiecką. Pierwsze z nich odbywa się w Polsce, a drugie na terenie Niemiec. W spotkaniach tych bierze zwykle udział po ok.20 uczniów z każdej ze szkół, trwają za każdym razem około 10 dni.

Najpierw zapraszamy uczniów ze szkoły w Würburgu do spędzenia kilku pierwszych dni ich pobytu w Polsce razem z naszymi uczniami w Krakowie lub Gdańsku, gdzie młodzież obu krajów realizuje wspólny program integracyjny połączony ze zwiedzaniem. Po tej zwykle 3-dniowej fazie integracyjnej młodzież niemiecka gości w Lublinie. Uczniowie niemieccy i ich opiekunowie zapoznają się z życiem codziennym naszej Szkoły, uczestniczą między innymi w lekcjach języków obcych, informatyki, biologii. Popołudnia natomiast spędzają razem z naszą młodzieżą.

Po upływie zwykle 3 miesięcy od zakończenia wizyty niemieckiej grupy w Polsce nasza młodzież wyjeżdża do położonego w północnej Bawarii nad Menem Würzburga. Młodzież nasza gości w niemieckiej szkole, zapoznaje się z systemem szkolnictwa w Niemczech, odbywa wspólne lekcje, jak również uczestniczy w życiu szkoły. Między innymi w organizowanym co roku święcie szkoły (Schulfest), na którym nasi i niemieccy uczniowie dokonują prezentacji dokumentacji , jaka powstaje w trakcie naszej wymiany (fotografie, nagrania video, plakaty). Uczniowie naszej Szkoły odbywają ponadto wycieczki krajoznawcze do Bambergu i Rotenburga.

Wymiana ta jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze strony fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

O tym, że warto wziąć udział w wymianie nikogo nie trzeba przekonywać. Można popracować nad językiem nie tylko niemieckim. Można poznać ciekawych ludzi, zobaczyć, jak żyją sąsiedzi zza Odry i wreszcie atrakcyjnie spędzić czas.