Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Przegląd Szekspirowski  >  2014  >  Werdykt Jury 2014
Wyniki XVI Przeglądu Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim

Szekspir2014W sobotę 8 marca w Centrum Kultury w Lublinie odbył się XVI Ogólnopolski Przegląd Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim.

Po obejrzeniu 16 zespołowych i indywidualnych inscenizacji teatralnych w języku angielskim
Jury w składzie:
Mieczysław Wojtas – przewodniczący, szef artystyczny Teatru Panopticum
Keith Brice – nauczyciel języka angielskiego, Wielka Brytania
Henryk Kowalczyk – reżyser, koordynator „Festiwalu Teatrów Niewielkich"
i „Czasu Poetów"
Jerzy Wrzos – sekretarz jury
postanowiło przyznać:

Grand Prix
Mikołajowi Zegarowi z II LO im. P. Firleja w Lubartowie za brawurowe i emocjonalne wykonanie roli Makbeta, wyróżniające się angielską interpretacją językową, w spektaklu „Scenes from Macbeth and Romeo and Juliet" w reżyserii Rafała Wrotkowskiego.

Miejsca zespołowe:

I miejsce
II LO im. P. Firleja w Lubartowie za stworzenie przemyślanej i dojrzałej formy
teatralnej z jasnym przesłaniem moralno – filozoficznym oraz wysoki poziom gry aktorskiej wszystkich wykonawców w spektaklu „Scenes from Macbeth and Romeo and Juliet" w reżyserii Rafała Wrotkowskiego.

II miejsce ex aequo
I LO im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej za oryginalny pomysł inscenizacyjny sonetów 18 i 19 w reżyserii Stefana Wrzoska.

Grupie pod Wiszącym Kotem VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie za poszukiwanie różnorodnych form wyrazu scenicznego w prezentowanych w konkursie spektaklach reżyserowanych przez Beatę Gendek – Barhoumi.

III miejsce
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie za swobodę sceniczną i poczucie humoru w spektaklu „A Midsummer Night's Dream" wyreżyserowanym przez Annę Dunin-Dudkowską i Annę Butcher.

Wyróżnienie
Dla Szkoły Podstawowej nr 51 im. J. Pawła II w Lublinie za walory edukacyjno-wychowawcze zbiorowej zabawy teatralno językowej i umiejętne włączanie do działań artystycznych licznej grupy dzieci zauważone przez jury w inscenizacji „Scenes from Shakespeare" w reżyserii Justyny Wadowskiej-Boruty.

Miejsca indywidualne:

I miejsce
Dla Diany Kasoro z LO im. Jana III Sobieskiego w Lublinie za przejmujące i emocjonalne wcielenie się w postać księżnej Anny z dramatu „Ryszard III" oraz czyste brzmienie języka angielskiego w monodramie „I will not be your executioner" w reżyserii Jerzego Wrzosa.

II miejsce ex aequo
Dla Livii Drabiszewskiej i Zuzanny Ćwiek ze Szkoły Podstawowej nr 51
im. J. Pawła II w Lublinie za swobodne, pełne dziecięcego wdzięku wykonanie
ról teatralnych i piękną wymowę angielską w inscenizacji „Scenes from Shakespeare" w reżyserii Justyny Wadowskiej-Boruty.

III miejsce
Dla Natalii Celińskiej z I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej za wyrazistą teatralnie personifikację Czasu w inscenizacji sonetów 18 i 19 w reżyserii Stefana Wrzoska.

Wyróżnienie
Dla Julii Domagały z I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach za oddanie poetyckiego obrazu ludzkich uczuć w interpretacji sonetu 135 przygotowanego pod kierunkiem
Małgorzaty Sobieraj.

Jury uznało, że najciekawszym plakatem XVI edycji Przeglądu jest praca zaprojektowana do spektaklu „Scenes from Macbeth and Romeo and Juliet", autorami której są uczniowie II LO im. P. Firleja w Lubartowie.

Konkurs Życie i twórczość Mistrza Szekspira wygrała Klaudia Giza z Lubartowa.

Jury dziękuje nauczycielom, instruktorom i uczestnikom XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare'a w Języku Angielskim za łączącą ich pasję w odkrywaniu nowych obszarów teatru, poszukiwaniu różnorodnych form scenicznego wyrazu i pracę nad doskonaleniem języka Shakespeare'a. Jednocześnie zachęca do wyboru takich fragmentów jego dzieł, w których młodzi wykonawcy mogą wyrazić prawdę i szczerość emocji oraz własny stosunek do świata przedstawionego w utworze.
Jury serdecznie dziękuje twórcy i organizatorowi Przeglądu Jerzemu Wrzosowi za pielęgnowanie pięknej idei wychowania młodego pokolenia przez teatr i wartości zawarte w arcydziełach dramaturga i poety wszech czasów, Williama Shakespeare'a , z nadzieją na kontynuowanie sprawdzonego i udanego projektu, jedynego do tej pory w Polsce. Pragnie również podkreślić profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie imprezy, a towarzyszące jej życzliwość i miła atmosfera sprawiły, iż Przegląd stał się prawdziwym świętem teatru i prezentem dedykowanym Szekspirowi w jego 450 – lecie urodzin.