Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Przegląd Szekspirowski  >  2013  >  Werdykt Jury 2013
Werdykt Jury XV Przeglądu Dzieł Williama Shakespeare'a

Plakat_XV_Przeglad

 W sobotę 9 marca w Domu Kultury LSM odbył się XV Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim. Jury w składzie: 

Mieczysław Wojtas – przewodniczący
Keith Brice
Henryk Kowalczyk
Jerzy Wrzos – sekretarz 

zdecydowało o przyznaniu następujących wyróżnień:

Grand Prix otrzymuje Michał Bajor z „Grupy pod Wiszącym Kotem” w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie za kreację aktorską postaci Hamleta w spektaklu w reżyserii Beaty Gendek-Barhoumi. 

MIEJSCA INDYWIDUALNE

I miejsce indywidualne: nie przyznano

II miejsce indywidualne otrzymuje Jagoda Adamiec z LO im. Jana III Sobieskiego za rolę Ofelii w monodramie na podstawie dramatu „Hamlet” przygotowanym pod kierunkiem Jerzego Wrzosa.

III miejsce indywidualne otrzymują ex aequo:

- Mikołaj Zegar z II LO im. P. Firleja w Lubartowie za rolę Hamleta w spektaklu „Rękopis znaleziony na scenie” w reżyserii Rafała Wrotkowskiego.

- Anna Roszkowska z LO im. ONZ w Biłgoraju za interpretację Sonetu CXIV i fragmentów dramatu „Poskromienie złośnicy” przygotowanych pod kierunkiem Renaty Mokrzyńskiej. 

MIEJSCA ZESPOŁOWE

I miejsce zespołowe otrzymują ex aequo:

- „Grupa pod Wiszącym Kotem” z VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie za przejmujący obraz przekazania wewnętrznego dramatu Hamleta w spektaklu wyreżyserowanym przez Beatę Gendek-Barhoumi

- zespół teatralny II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie za spójność formy scenicznej i wydobycie mrocznej aury w spektaklu według scenariusza Pauliny Mazurek.

II miejsce zespołowe otrzymują Karolina Korcz i Jakub Domański z II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku za niekonwencjonalne scharakteryzowanie postaci Lady Makbet i Makbeta w inscenizacji przygotowanej przez Katarzynę Mądrachowską.

III miejsce zespołowe otrzymuje Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie za zespołową współpracę na scenie w spektaklu pt. „Burza” przygotowanym pod kierunkiem Justyny Wadowskiej-Boruty, Moniki Brzozowskiej, Anny Sokal oraz Marka Bochniaka. 

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE

- Diana Kasoro z Liceum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie za rolę Beatrice z dramatu „Wiele hałasu o nic” przygotowaną pod kierunkiem Jerzego Wrzosa

- Weronika Dalmata z II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku za rolę Ofelii przygotowaną pod kierunkiem Katarzyny Mądrachowskiej

- Katarzyna Michnicka z „Grupy pod Wiszącym Kotem” VII LO
im. M. Kopernika w Częstochowie za rolę Gertrudy w spektaklu opartym na dramacie „Hamlet” w reżyserii Beaty Gendek-Barhoumi.
 

WYRÓŻNIENIA ZESPOŁOWE

- zespół teatralny II LO im. P. Firleja w Lubartowie za spektakl pt. „Rękopis znaleziony na scenie” przygotowany przez Rafała Wrotkowskiego

- zespół teatralny I LO im. S. Staszica w Lublinie za spektakl w oparciu o dramat „Sen nocy letniej” przygotowany przez Bognę Zagórską i Beatę Raczkiewicz-Piądłowską. 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Paulina Mazurek z II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie za scenariusz do spektaklu opartego na dramacie „Makbet”

 

Jury XV Przeglądu Szekspirowskiego uznało za najciekawsze:

- plakat do spektaklu pt. „Rękopis znaleziony na scenie” przygotowany przez uczniów II LO im. P. Firleja w Lubartowie

- plakat do spektaklu opartego na fragmentach dramatu „Wesołe kumoszki z Windsoru” przygotowany przez uczniów I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

 

Nagrodę w konkursie dla publiczności pt. „Potęga miłości w dramatach Szekspira” zdobyła Paulina Mazurek z II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie. 

 

Wszystkim artystom serdecznie gratulujemy!!!