Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Przegląd Szekspirowski  >  2012  >  Werdykt Jury 2012
Werdykt Jury XIV Przeglądu Dzieł Williama Shakespeare'a

Werdykt jury Czternastego Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł     Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim
2 – 3 marca 2012 r.

Nagroda Grand Prix 2012 

Jedno GP : dla Aleksandry Hus z Prywatnego  LO im. I.J. Paderewskiego w Lublinie za oryginalne i autorskie oraz pełne humoru użycie konwencji teatru w teatrze  w prezentacji pt. Shakespearing Life  na podstawie dramatów:  „Makbet”, „Romeo i Julia”, „Sen nocy letniej” oraz „Hamlet” przygotowanej przy pomocy Pani Joanny Lewickiej. 

Drugie GP : dla Piotra Dudki z  LO im. ONZ w Biłgoraju za subtelne i wiarygodne przekazanie emocji przy użyciu oszczędnych środków scenicznych w monodramie, opartym na fragmentach dramatu „Romeo i Julia” oraz Sonecie 142, przygotowanym pod kierunkiem Pani Anety Swatowskiej. 

Miejsca Indywidualne:

Pierwsze Miejsce Indywidualne dla:

Anny Roszkowskiej  z LO im. ONZ w Biłgoraju za monodram zrealizowany z wielkim wyczuciem kultury scenicznej i kompetencją językową na podstawie dramatu „Hamlet”  pod kierunkiem Pani Renaty Mokrzyńskiej.

Drugie Miejsce Indywidualne ex aequo dla: 

Anny Krajewskiej oraz Justyny Kusy z VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie za prawdę teatralną w przekazie werbalnym i kostiumie historycznym w inscenizacji na podstawie dramatu „Dwaj panowie z Verony” przygotowanej pod kierunkiem Pani Joanny Cydejko.

Trzecie miejsce Indywidualne dla:  Oskara Chomnickiego z  LO im. Zakonu Pijarów im. Ks. St. Konarskiego w Krakowie za klarowne i wyraziste ukazanie etapów naszego życia w monologu z dramatu „Jak wam się podoba”  przygotowanym pod kierunkiem Pani Anny Fraś, w reżyserii Pana Radosława Medarda. 

Miejsca Zespołowe:

I Miejsce Zespołowe  ex aequo dla:

- uczennic: Karoliny Żebrowskiej i Justyny Kowalskiej z LO Zakonu Pijarów im. Ks. St. Konarskiego w Krakowie za spektakl pt. „Dead and Gone”  na podstawie dramatu „Hamlet” i „Makbet” przygotowany pod kierunkiem Pani Anny Fraś, w reżyserii Pana Radosława Medarda.

- „Grupy pod wiszącym kotem” z VII LO im. Mikołaja Kopernika  w Częstochowie za inscenizację pt. „Two Gentlemen from Paris” przygotowanej na podstawie komedii „Dwaj panowie z Verony” w reżyserii Pani Beaty Gendek-Barhoumi.

II Miejsce Zespołowe  dla: Karoliny Wąsikowskiej i Magdaleny Wiśniewskiej - uczennic z amatorskiej grupy teatralnej „Pieśni o nas samych” z I LO im. St. Staszica w Lublinie   za spektakl na podstawie dramatu „Otello”  przygotowany pod kierunkiem Pani Beaty Raczkiewicz-Piądłowskiej i Pani Bogny Zagórskiej.

III Miejsce Zespołowe ex aequo  dla:

-  uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie za  przedstawienie oparte na komedii „Wesołe kumoszki z Windsoru”  przygotowane pod kierunkiem Pani Justyny Wadowskiej-Boruty, Anny Wójcik, Joanny Saneckiej; muzyka – ks. Krzysztof Flis.

-  uczniów Szkoły Podstawowej w Poniatowej za spektakl przygotowany w oparciu o fragmenty komedii „Sen  nocy letniej” pod kierunkiem Pani Grażyny Piłat.

Wyróżnienia Zespołowe:

1) dla  uczniów II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie za bogactwo pomysłu scenicznego w przedstawieniu opartym  na fragmentach dramatu „Poskromienie złośnicy” przygotowanym pod kierunkiem Pana Rafała Wrotkowskiego. 

2) dla  uczniów Pani Małgorzaty Sobieraj z I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach za pomysły inscenizacyjne (szczególnie nóż na wędce) w spektaklu opartym na dramatach: „ Hamlet”, „Otello”, „Romeo i Julia”, „Makbet” oraz za 3 letnią przygodę tego zespołu z Szekspirem i Lublinem. 

Wyróżnienie Indywidualne dla Livii Drabiszewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie za pełną uroku, komiczną rolę łysego Falstaffa z wąsami w inscenizacji opartej na komedii „Wesołe kumoszki z Windsoru”  przygotowanej pod kierunkiem Pani Justyny Wadowskiej-Boruty, Anny Wójcik i Joanny Saneckiej. 

Specjalne Wyróżnienie Indywidualne dla Elżbiety Greś z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie za walory językowe, aktorskie i kostiumowe zaprezentowane w inscenizacji opartej na fragmentach dramatu „Antoniusz i Kleopatra”, przygotowanej pod kierunkiem Pani Anny Dunin-Dudkowskiej oraz Pana Jacka Brzezińskiego. 

Jury uznało, że najlepszym plakatem tegorocznego Przeglądu jest plakat do inscenizacji na podstawie dramatu „Burza” przygotowany przez uczniów I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. 

Jury w składzie:

przewodniczący -  Henryk Kowalczyk, 

członkowie -  Keith Brice, Grzegorz Józefczuk,

sekretarz – Jerzy Wrzos

Lublin, 4.03.2012 r.