Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Przegląd Szekspirowski  >  2010  >  Werdykt Jury
Werdykt Jury 2010
Werdykt jury Dwunastego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim

Nagroda Grand Prix 2010

Jedno Grand Prix : dla Mileny Skrętowicz z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie za umiejętne wcielenie się w najważniejsze postaci kobiece stworzone przez Williama Szekspira i za użyczenie siebie do stworzenia wizerunku Lady Makbet, Julii i Ofelii w prezentacji pt. Three women of Shakespeare na podstawie dramatów „Makbet”, „Romeo i Julia” oraz „Hamlet” przygotowanej pod kierunkiem Pani Renaty Sitarz.

Drugie Grand Prix: dla Agnieszki Sobczyk za udaną próbę scenicznego oddania dramatu Ofelii w oryginalnej inscenizacji fragmentów tragedii „Hamlet” przygotowanej przez „Grupę pod wiszącym kotem” z VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie w reżyserii Pani Beaty Gendek-Barhoumi i Zespołu ; przygotowanie tekstu – Beata Gendek-Barhoumi oraz Agnieszka Sobczyk; konsultacja językowa – Małgorzata Korpus.

Miejsca Indywidualne:

Pierwsze Miejsce Indywidualne ex aequo dla Liwii Drabiszewskiej za rolę Puka w przedstawieniu na podstawie komedii „Sen nocy letniej” zaprezentowanym przez zespół Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie przygotowanym pod kierunkiem Pani Justyny Wadowskiej-Boruty, Anny Sokal, Angeliny Sahakyan, Katarzyny Łogożnej-Wypych i Marty Maśkiewicz-Popiołek; dekoracje – Robert Nykiel.

Pierwsze Miejsce Indywidualne dla Konrada Cichonia za rolę Andrzeja Chudogęby w inscenizacji na podstawie komedii „Wieczór Trzech Króli” oraz za rolę Laertesa w inscenizacji na podstawie tragedii „Hamlet” przygotowanych przez „Grupę pod wiszącym kotem” z VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie w reżyserii Pani Beaty Gendek-Barhoumi i Zespołu ; przygotowanie tekstu – Beata Gendek-Barhoumi oraz Łukasz Jarząbek; konsultacja językowa – Małgorzata Korpus.

Drugie Miejsce Indywidualne dla Diany Grzeszek ze Szkoły Języków Obcych SOBIESKI w Lublinie za interpretację roli Odźwiernego na podstawie dramatu „Makbet” przygotowaną pod kierunkiem Pana Jerzego Wrzosa.

Trzecie miejsce Indywidualne ex aequo dla Aliny Tawrel za rolę Puka w inscenizacji przygotowanej przez zespół studentów Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie pod kierunkiem Pani Anny Dunin-Dudkowskiej.

Trzecie miejsce Indywidualne ex aequo dla Anny Gaudy za rolę Oliwii w inscenizacji na podstawie komedii „Wieczór Trzech Króli” przygotowanej przez „Grupę pod wiszącym kotem” z VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie w reżyserii Pani Beaty Gendek-Barhoumi i Zespołu ; przygotowanie tekstu – Beata Gendek-Barhoumi oraz Łukasz Jarząbek; konsultacja językowa – Małgorzata Korpus.

Miejsca Zespołowe:

I Miejsce Zespołowe ex aequo dla zespołu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Warszawie za inscenizację na podstawie dramatu „Romeo i Julia” przygotowaną pod kierunkiem Pani Agnieszki Kasprzyckiej.

I Miejsce Zespołowe ex aequo dla „Grupy pod wiszącym kotem” z VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie za inscenizację na podstawie komedii „Wieczór Trzech Króli” oraz za inscenizację na podstawie tragedii „Hamlet” w reżyserii Pani Beaty Gendek-Barhoumi i Zespołu ; przygotowanie tekstu – Beata Gendek-Barhoumi, Agnieszka Sobczyk oraz Łukasz Jarząbek; konsultacja językowa – Małgorzata Korpus.


II Miejsce Zespołowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie za przedstawienie na podstawie komedii „Sen nocy letniej” przygotowane pod kierunkiem Pani Justyny Wadowskiej-Boruty, Anny Sokal, Angeliny Sahakyan, Katarzyny Łogożnej-Wypych i Marty Maśkiewicz-Popiołek; dekoracje – Robert Nykiel.


III Miejsce Zespołowe dla Grupy Mi Scusi z IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie za spektakl na podstawie komedii „Sen nocy letniej” przygotowany pod kierunkiem Pani Iwony Mędrkiewicz.


Wyróżnienie zespołowe:
1) dla LO Zakonu Pijarów im. ks. S. Konarskiego w Krakowie za inscenizację na podstawie dramatu „Burza” przygotowaną pod kierunkiem Pani Anny Fraś; opieka reżyserska – Pan Radosław Medard.
2) dla I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach za inscenizację na podstawie komedii „Wiele hałasu o nic” przygotowaną pod kierunkiem Pani Małgorzaty Sobieraj.

Wyróżnienia indywidualne:
1) dla Kacpra Ćwieka ucznia Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie za rolę Oberona w przedstawieniu na podstawie komedii „Sen nocy letniej” przygotowanym pod kierunkiem Pani Justyny Wadowskiej-Boruty, Anny Sokal, Angeliny Sahakyan, Katarzyny Łogożnej-Wypych i Marty Maśkiewicz-Popiołek; dekoracje – Robert Nykiel.
2) dla Aleksandry Pieńkosz z I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej za rolę Ofelii w monodramie na podstawie dramatu „Hamlet” przygotowanym pod kierunkiem Pana Stefana Wrzoska.
3) dla Eweliny Kołodziej z LO im. ONZ w Biłgoraju za monolog Katarzyny na podstawie dramatu „Poskromienie złośnicy” przygotowany pod kierunkiem Pani Walentyny Woszczuk-Różańskiej; konsultacja – Pani Alicja Szmidt
4) dla Ewy Droś za rolę Violi w inscenizacji na podstawie komedii „Wieczór Trzech Króli” przygotowanej przez „Grupę pod wiszącym kotem” z VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie w reżyserii Pani Beaty Gendek-Barhoumi i Zespołu ; przygotowanie tekstu – Beata Gendek-Barhoumi oraz Łukasz Jarząbek; konsultacja językowa – Małgorzata Korpus.


Jury uznało, że najlepszym plakatem tegorocznego Przeglądu jest plakat do inscenizacji na podstawie komedii „Wiele hałasu o nic” przygotowany przez uczniów II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie.


Jury w składzie:
przewodniczący - Łukasz Witt-Michałowski,
członkowie - Stuart McFadyen, Grzegorz Józefczuk,
sekretarz – Jerzy Wrzos