Sprawozdanie
Konferencja w Lublinie podsumowująca akcję „Transplantacja jestem na Tak. Przyłącz się do Nas.”

3 lutego 2010r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca lubelską regionalną akcję „Transplantacja jestem na Tak. Przyłącz się do Nas.”

Głównymi pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia w regionie lubelskim byli prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki oraz pani Małgorzata Borawska - pracownicy I Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Współorganizatorami było Stowarzyszenie Przyjaciół I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie oraz panie: dyrektor Elżbieta Nawrot i Izabela Harasymiak - Krzyżanowska reprezentujące Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Akcja przeprowadzona została pod patronatem honorowym Wicewojewody Lubelskiego pani Henryki Strojnowskiej i Lubelskiego Kuratora Oświaty pana Krzysztofa Babisza.
Zasadniczym celem akcji było zmobilizowanie uczniów i nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych miasta Lublin i powiatu lubelskiego do działań na terenach szkół mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów.
Do akcji trwającej od listopada 2009 do stycznia 2010 roku włączyło się 13 szkół. W grupie nauczycieli 16 pełniło funkcję Szkolnych Koordynatorów Akcji, a kolejnych 38 współpracowało przy realizacji zadań. Z danych przedstawionych w raportach wynika, że 3582 uczniów zostało objętych programem akcji, z których 75 zostało wyróżnionych przez Szkolnych Koordynatorów Akcji za szczególny wkład pracy na rzecz transplantacji.
I miejsce w kategorii szkół zdobyło XVIII LO mieszczące się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na ul. Przyjaźni w Lublinie. Szkoła została nagrodzona za różnorodne formy realizacji działań, w tym za cykl wywiadów na temat transplantacji przeprowadzonych przez uczniów z dyrekcją szkoły, szkolnym pedagogiem, opiekunem samorządu uczniowskiego i innymi nauczycielami. Wszystkie przedsięwzięcia indywidualne lub zespołowe grupy uczniów i pracowników tej szkoły zostały zaprezentowane szerszej publiczności na stronie internetowej www.zsonr2.republika.pl

Ponadto uczniowie innych nagrodzonych szkół zainicjowali niekonwencjonalne działania promocyjne, między innymi dwuetapowy konkurs wiedzy o transplantacji - II miejsce V LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie oraz obraz sceniczny: „Podaruj komuś życie” przygotowany przez grupę teatralną uczniów klasy IE - III miejsce III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Równolegle z akcją ogłoszony został konkurs plastyczny na plakat regionalnej kampanii reklamowej pod ogólnopolskim hasłem „Transplantacja jestem na Tak”. Konkurs ten popularyzując wiedzę na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów miał na celu kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej. Do siedziby jednego z organizatorów wpłynęło 59 prac uczniów z 17 szkół na Lubelszczyźnie.
I miejsce w konkursie plastycznym na plakat zdobyły 2 prace: PAULINY KOWALSKIEJ uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz ZUZANNY PASZKO uczennicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. II miejscem nagrodzono prace ANNY OLESZCZUK z Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie oraz PATRYKA SZTAJDELA
z Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Organizatorzy przyznali dodatkowo 7 wyróżnień. Na szczególne słowa uznania zasługują uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie, którzy nadesłali 18 prac. Szkoła zdobyła III miejsce za zaangażowanie w akcję i cztery indywidualne wyróżnienia w konkursie plastycznym. Najpiękniejsze prace można oglądać na wystawach pokonkursowych w SPSK nr 4 oraz na Poczcie Głównej w Lublinie.
Składamy serdeczne podziękowania:
  • Wicewojewodzie Lubelskiemu pani Henryce Strojnowskiej, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty panu Krzysztofowi Babiszowi, pani Beacie Kozidrak z Zespołu BAJM, członkom Zespołu BUDKA SUFLERA, pani Agnieszce Muzyczuk - Piekarskiej i Prezesowi Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” panu Krzysztofowi Pijarowskiemu za ufundowanie nagród dla wszystkich zwycięzców i wyróżnionych,
  • instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom, takim jak: Bank Tkanek Oka przy SPSK nr 1 w Lublinie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej oraz Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” za merytoryczne wsparcie akcji.

Organizatorzy