Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Pomagamy potrzebującym  >  "Transplantacja - jestem na TAK"
Transplantacja jestem na TAK
Program edukacyjny „Transplantacja jestem na Tak” w Społecznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Głównym celem szkolnego koordynatora programu było zaangażowanie uczniów w działania na terenie Naszego Gimnazjum i Liceum mające na celu popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów. Program realizowany był równocześnie w obu szkołach, głównie podczas lekcji biologii, koła biologicznego, godzin wychowawczych, często podczas przerw szkolnych…
Pierwsze działania zaplanowane w szczegółowym harmonogramie zdań rozpoczęły się na początku lutego. Edukacją społeczności szkolnej w szerokim tego słowa znaczeniu zajęli się również chętni uczniowie. Aby móc uczyć trzeba się nauczyć. Dlatego w pierwszym etapie starali się pozyskać jak najwięcej informacji na temat ratowania życia ludzkiego. Uczennica jednej klas gimnazjalnych samodzielnie przygotowała scenariusz a potem przeprowadziła wywiad z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Medycyny Ratunkowej dr n. med. Adamem Nogalskim. Ponadto nawiązano kontakt i przeprowadzono rozmowę z Koordynatorem ds. Transplantacji na terenie Lubelszczyzny panią Małgorzatą Borawską. Wiedzą, którą zdobyli dzielili się z innymi uczniami wierząc, że oni także rozpowszechnią ją wśród swoich bliskich.
W tym samym czasie grupa innych uczniów nagrywała wywiad z uczniami i nauczycielami „ Co Ty wiesz o transplantacji?”. Uzyskali w ten sposób informację na temat poziomu prezentowanej wiedzy. Teraz można było w oparciu o pozyskane broszury (program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli) oraz informacje i plakaty zamieszczone na stronie www.przeszczep.pl przystąpić do przygotowania prezentacji multimedialnej „Transplantacja jestem na Tak. Podziel się swoją decyzją”. I z tym poradzili sobie wybrani uczniowie pod niewielkim nadzorem nauczyciela!
Pokaz wywiadu i prezentacji zaplanowany został na dzień 14 lutego 2008r. Zanim do tego doszło postanowiono jeszcze poruszyć tematy ludzkiej moralności i oddania wobec drugiego człowieka. W tym celu wyszukano między innymi cytaty wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II i przygotowano dające do myślenia plakaty. Prowadząc tego rodzaju kampanię reklamową współorganizatorzy całego przedsięwzięcia na kilka dni wcześniej starali się wzbudzić zainteresowanie społeczności szkolnej, przykuwając możliwie największą uwagę.
Cały program nie miałby sensu gdyby nie poruszono tematu Oświadczeń Woli… Podstawowe informacje, czyli jaki jest sens ich podpisywania, przekazano podczas lekcji otwartych- pokazów multimedialnych skierowanych przede wszystkim dla klas licealnych. Całości dopełniło ogromne zaangażowanie gimnazjalistów w rozdawanie blankietów Oświadczeń oraz różnego rodzaju broszur. Kiedy rozpoczynano realizację programu w naszej szkole było kilkanaście ulotek ( głównie ze Stacji Krwiodawstwa), 4 broszury, małe opakowanie Oświadczeń Woli (Poltransplant) i własnoręcznie przygotowane plakaty. Ogromną niespodzianką było otrzymanie 14 lutego 2008 roku 8- kilogramowej paczki z materiałami edukacyjnymi, broszurami, płytami, ulotkami, oświadczeniami, plakatami i dużym banerem. Paczka została nadana osobiście przez pana Krzysztofa Pijarowskiego Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”. Od tego momentu realizacja programu w naszej szkole zyskała bogatą oprawę dydaktyczną z wykorzystaniem profesjonalnie przygotowanych materiałów informacyjno-reklamowych, swego rodzaju środków przekazu.

Kolejne lekcje biologii podtrzymywały dyskusję. Nauczyciel prowadzący starał się odpowiadać na wszystkie wnikliwe pytania, czasem nawet odpierał zarzuty. Analizowano wyniki sondażu i wyciągano pierwsze wnioski. Pracą domową było przekazanie członkom rodziny zajmowanego przez uczniów stanowiska…
Program realizowany był jeszcze do pierwszych dni marca. W tym czasie Oświadczenia Woli wraz z ulotkami wystawione były na blacie holu głównego, rozdawano je gościom odwiedzającym szkołę oraz przechodniom na ulicy. Niektórzy brali ich więcej… dla swoich bliskich.

W związku ze zbliżającym się finałem akcji: Transplantacja. Jestem na Tak. w szkole pojawiło się kilka plakatów. Pokazują one wszystkim, jak wiele emocji budzi zagadnienie transplantacji i jak ważne jest ono dla nas wszystkich. Ciekawe, co o tym trudnym zagadnieniu myślą uczniowie. Może wkrótce do zdjęć plakatów dołączą tu jakieś komentarze w tej sprawie.

Plakaty, które pojawiły się w szkole
Plakaty, które pojawiły się w szkole

Szkolny koordynator programu:
Izabela Harasymiak-Krzyżanowska
Nauczyciel biologii