Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Pomagamy potrzebującym
Pomagamy potrzebującym
Jednym z celów wychowawczych szkoły jest wyrabianie u uczniów potrzeby pomocy innym ludziom. W związku z tym tradycją szkoły jest współpraca z wieloma instytucjami, które organizują pomoc dla ludzi chorych, biednych, samotnych. Opieką i organizacją akcji zajmują się prof. Ewelina Michońska wraz z Samorządem Uczniowskim i szkolny psycholog Agata Łaguna z grupą wolontariuszy z gimnazjum i liceum.

Przykłady akcji charytatywnych i pomocy innym:
  1. Organizacja akcji "Twój Dar Serca dla Hospicjum" mającej na celu zgromadzenie funduszy dla pensjonariuszy Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
  2. Współpraca z Państwowym Domem Dziecka przy ul. Pogodnej (organizacja imprez, ognisk, „Mikołaja”, pomocy w lekcjach, opieki nad najmłodszymi). Uczniami, którzy uczestniczą w tych akcjach są m.in.: Ludwika Mądzik, Monika Kowalczyk, Dawid Nowaczyński, Mateusz Mazurek, Maciek Baranowski, Paweł Mierzwa, Tomek Danelczyk, Ola Skublewska, Beata Jackowska, Joasia Pijanowska.
  3. Uczestnictwo w „Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, organizowanej przez Radio Lublin (już 5 razy).
  4. Zbiórki pieniężne na operacje chorych dzieci.
  5. ”Pomoc dla Powodzian”- akcja zbiórki pieniędzy dla powodzian z Czech i Niemiec.
  6. Udział w akcji „Mikołaj o Tobie nie zapomni”, zbiórka zabawek dla dzieci organizowana przez Akademię Młodzieżową działająca przy Parafii Archikatedralnej.
  7. Uczestnictwo w akcji „Góra Grosza”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka.