Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Kółko szachowe
Koło szachowe

szachy1

W roku szkolnym 2012/13 powstało w Sobieskim koło szachowe. Prowadzi je dla nas p. Piotr Polkowski, jeden z najlepszych lubelskich szachistów (ranking FIDE: 2165). Na koło można zapisać się w sekretariacie szkoły.