Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Jubileusz 15-lecia "Sobieskiego"  >  Wystąpienie Pani Dyrektor
Wystąpienie Pani Dyrektor
Szanowni Zebrani!

Cytując słowa naszego szkolnego hymnu, mam przyjemność obwieścić, że już lat 15 patronuje nam Jan Sobieski – „król zwycięski”. Cieszę się niezmiernie, mając zaszczyt powitać wszystkich tu dziś zebranych, by świętować Jubileusz naszej szkoły.
Witam serdecznie: panią Henrykę Strojnowską – Wojewodę Lubelską, pana Włodzimierza Wysockiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin, pana Lecha Sprawkę – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Babisza – Lubelskiego Kuratora Oświaty, panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę – Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, panią Grażynę Koziejowską – Specjalistę do spraw Reformy Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Witam pana Zdzisława Strycharza, pana Adama Sielanko – byłych prezesów Lubelskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Wychowawczego, organu prowadzącego naszej szkoły, pana Wojciecha Janickiego – obecnego Prezesa Stowarzyszenia. Witam dyrektorów, wicedyrektorów, zaprzyjaźnionych z nami szkół publicznych i niepublicznych. Witam rodziców, nauczycieli, absolwentów i uczniów naszego gimnazjum i liceum. Gościem wyjątkowym dzisiejszej uroczystości, którego witam najserdeczniej jest pani Alicja Rebeta, wieloletni dyrektor gimnazjum i liceum „Sobieskiego” osobą, która była jednym z twórców szkoły u jej początków. Witam Panią bardzo serdecznie i składam w imieniu całej społeczności „Sobieskiego” gorące podziękowania za wszystko, co zrobiła Pani dla szkoły, za Pani obecność z nami przez lata jako dyrektor, za to że jest Pani z nami do dziś, żyjąc problemami i sukcesami szkoły, kochając ją, dbając w dalszym ciągu o jej dobre imię i pomyślność.
„Sobieski” powstał w 1994 roku, dzięki entuzjazmowi grupy rodziców i pedagogów, którzy chcieli stworzyć nowy model kształcenia, dostosowany do różnorodnych potrzeb młodego człowieka, zindywidualizowany, ukierunkowany na wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Szkoła od początku swego istnienia stawiała sobie jako cel wykształcenie i wychowanie światłych, prawych obywateli zdolnych do uczestnictwa w życiu społecznym swojego kraju, Europy i świata, dojrzałych moralnie, dbających o rozwój intelektualny, kulturalny i duchowy. Aby zrealizować ten cel liceum od lat zapewnia możliwie najwyższą jakość kształcenia, poprzez bogatą ofertę edukacyjną: 7 języków obcych, duża ilość godzin z przedmiotów maturalnych, nauczanie przedmiotów takich jak: filozofia, historia sztuki, łacina, filmoznawstwo, kultura krajów anglojęzycznych. Wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych od lat potwierdzają słuszność polityki edukacyjnej szkoły. Efektem naszej pracy jest wykształcenie 245 absolwentów gimnazjum i 790 absolwentów liceum, z których 100% ukończyło lub jest w trakcie nauki uniwersyteckiej. Spośród tych, którzy ukończyli studia, większość to lekarze, prawnicy, ekonomiści. W sferze wychowania naszym priorytetem jest działalność charytatywna, kształtująca wrażliwość społeczną i pozwalająca dostrzec potrzeby drugiego człowieka. Wśród akcji znanych w środowisku Lublina, w których corocznie uczestniczymy szczególne miejsce zajmuje akcja „Twój Dar Serca Dla Hospicjum”, której byliśmy inicjatorami i współorganizatorami. Akcja ma charakter cykliczny i żywimy nadzieję, że jej kolejne edycje przyniosą równie zadowalające efekty jak ubiegłoroczna. Szkoła to nie tylko dydaktyka i wychowanie, to również wycieczki i rajdy w przepiękne zakątki kraju, Europy, to wyjazdy na spektakle teatralne, operowe, wystawy, spotkania integracyjne, imprezy szkolne, rekolekcje. „Sobieski” uczy jak pięknie i pożytecznie spędzać czas, gdzie szukać sensu życia. Jednym z najmocniejszych filarów szkoły i jej niezaprzeczalnym atutem jest zespół nauczycieli i pracowników w 70% tych samych od 15 lat. Angielski prozaik Somerset Maugham napisał w jednej ze swoich powieści „nie dosyć jest pełnić obowiązek, nie ma w tym większej zasługi niż w myciu rąk, które się zbrukały, jedyna rzecz mająca znaczenie to ukochanie swojego obowiązku. Gdy połączysz miłość z obowiązkiem, łaska będzie z tobą.”

Nasi nauczyciele, to nauczyciele, którzy swoją pracę, swoje obowiązki wykonują z miłości, to ludzie, nieprzypadkowi, najlepsi z najlepszych. Pragnę im za to serdecznie podziękować w imieniu własnym, absolwentów i uczniów. Wasz trud jest doceniany, a jego owoce dojrzewają długo lecz są dorodne. Dziękuję dziś również Rodzicom za wspieranie szkoły w jej poczynaniach, za zaufanie którym obdarzyli nas powierzając swoje dzieci. Kończąc chciałabym życzyć wszystkim: rodzicom, nauczycielom i uczniom wielu sukcesów, radości z obcowania w naszej wspólnocie szkolnej i kolejnych lat pomyślności.