Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Z życia szkoły  >  Historia szkoły  >  Jak powstaliśmy...
Najważniejsze daty z historii szkoły:
13 lipca 1994 r.
- powołanie Lubelskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego - organu prowadzącego szkołę
8 sierpnia 1994 r
- wpisanie Lubelskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego do rejestru szkół niepublicznych w Kuratorium Oświaty w Lublinie
16 sierpnia 1994 r.
- powołanie przez Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego pani mgr Alicji Rebety na stanowisko dyrektora liceum 
1 września 1994 r.
- inauguracja roku szkolnego uroczystą msza świętą w kościele akademickim KUL 
- Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w auli im Prymasa Stefana Wyszyńskiego w budynku KUL
12 września 1994 r.
- uroczyste otwarcie szkoły w nowym budynku przy ul. Skłodowskiej 5 (Teatr w budowie)
3 marca 1995 r. - nadanie szkole imienia Jana III Sobieskiego na uroczystości w filharmonii 
9-13 września 1995 r. - wycieczka uczniów szkoły do Wiednia na Kahlenberg dla uczczenia patrona szkoły Jana III Sobieskiego w rocznicę zwycięstwa króla pod Wiedniem 
1 grudnia 1995 r.
- pierwszy Dzień Skupienia w Dąbrowicy k/Lublina
7-9 grudnia 1996 r.
- pierwsze zamknięte trzydniowe rekolekcje wielkopostne w Dąbrowicy 
17 czerwca 1996 r.
- uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły w 300 rocznicę śmierci Jana III Sobieskiego w Archikatedrze pod wezwaniem Św. Jana w Lublinie 
wrzesień 1996 r.
- narodziny szkolnej gazetki „Jenzor” pod redakcją Bernarda Pyrgiesa i opieką prof. Pawła Piskorza 
26 marca 1998 r.
- konferencja szkół niepublicznych Lubina i województwa lubelskiego pod hasłem „Pluralizm w oświacie niepublicznej”
8 maja 1998 r.
- gazetka szkolna „Jenzor” została laureatem VI edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą gazetkę szkolną 
21 października 1998 r.
- wizyta delegacji rektorów szkół amerykańskich w szkole 
13-20 lipca 1999 r.
- wyjazd po raz pierwszy uczniów „Sobieskiego” do Fridrich Koenig Gymnasium w Wurzburgu (Niemcy) pod opieką prof. Elżbiety Nawrot
wrzesień 1999 r.
- utworzenie Lubelskiego Społecznego Gimnazjum im Jana III Sobieskiego w Lublinie 
14 - 20 października 1999 r
- jubileuszowe uroczystości z okazji 5-lecia istnienia LSLO im. Jana III Sobieskiego pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie 
21 grudnia 1999 r.
- szkolna wigilia z udziałem księdza biskupa Mieczysława Cisło i dzieci z Domu Dziecka z ul. Pogodnej 
18 października 2000 r.
- Jubileuszowa Pielgrzymka Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego do Archikatedry w Lublinie 
27 października 2000 r. - uroczystość poświęcenia nowej siedziby szkoły przy al. Racławickich 17 poprzedzone msza świętą celebrowaną przez Jego Eminencję Metropolitę Lubelskiego Arcybiskupa Józefa Życińskiego 
15 listopada 2001 r. - „Wernisaż jednego obrazu” - poświęcenie portretu patrona szkoły Jana III Sobieskiego w uroczystości wzięli udział Regina Kwiatkowska – autorka portretu i profesor historii sztuki KUL Lechosław Lameński 
23 maja 2002 r.
- pierwsze miejsce Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w rankingu szkół po uzyskaniu najlepszego wyniku egzaminu gimnazjalnego w województwie lubelskim 
21 czerwca 2002 r.
- uroczystość pożegnania w związku z przejściem na emeryturę wieloletniego Dyrektora Szkoły pani Alicji Rebety powołanie pani Elżbiety Nawrot na Dyrektora Gimnazjum i Liceum
wrzesień 2002 r.
- powołanie trzyletniego Społecznego Liceum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie