Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Profile klas gimnazjum

W roku szkolnym 2015/2016 uruchomione zostaną klasy o następujących profilach:
- ogólna: liczba godzin jak w poniższej tabeli, podwyższona względem oferty szkół publicznych
- matematyczna: zwiększona liczba godzin matematyki

 

KLASA I

KLASA II

KLASA III

j.polski 5 5 5
j.angielski 5 5 5
drugi język* 3 3 3
trzeci język** 3 3 3
historia 2 2 2
wos - 1 1
zajęcia techniczne 1 1 -
matematyka 5 lub 6 5 lub 6 6
fizyka 1 lub 2 1 lub 2 2
chemia 1 lub 2 1 lub 2 2
biologia 1 lub 2 1 lub 2 2
geografia 1 lub 2 1 lub 2 2
plastyka 1 - -
muzyka 1 - -
zajęcia artystyczne - 2 -
informatyka 1 1 -
wf 4 4 4
edukacja dla bezpieczeństwa - - 1
religia/etyka 2 2 2
godz. wych. 1 1 1
PDŻ *** *** ***

SUMA:

min. 35 / max. 40 min. 37 / max. 40
38
 
* - niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Grupa jest uruchamiana, jeśli liczba chętnych sięgnie pięciu osób. 
** - zajęcia z trzeciego języka obcego mają formę kółka przedmiotowego. Uruchomione zostanie kółko z jednego lub dwóch z następujących języków, zależnie od wyboru uczniów: niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski.
*** - 19 godzin rocznie.