Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Nasze sukcesy  >  Wyniki matur  >  Wyniki matury 2013
Wyniki egzaminu maturalnego 2013

Zamieszczamy wyniki matury 2013 naszych uczniów na tle ogólnopolskich wyników egzaminu maturalnego 2013, opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, pozwalające odnieść wyniki naszych uczniów do wyników w całym kraju dzięki tzw. skali staninowej*.

przedmiot zakres podstawowy zakres rozszerzony
Polska [%] Sobieski [%] stanin Polska [%] Sobieski [%] stanin
j. polski 55 63,9 6 63 60,8 5
matematyka 55 72,6 6 54 42,8 4
j. angielski 68 91,6 7 67 79 6
j. niemiecki - zdawany jako przedmiot obowiązkowy 58 99 9 - -
j. niemiecki - zdawany jako przedmiot dodatkowy 58 56,6 5 69 83,6 6
j. francuski 76 89 7 - - -
j. hiszpański 78 90 8 - - -
biologia - - - 50 61,5 6
chemia - - - 56 68,2 7
fizyka - - 47 47,2 5
geografia 38 20 3 47 48 5
historia sztuki - - - 55 39,0 4
historia - - - 54 46 4
wos 43 53 7 42 38,6 5

 * Zamieszczona poniżej tabela pozwala właściwie zinterpretować wyniki szkół wyrażone w tzw. skali staninowej. Skala ta umożliwia porównanie wyników uzyskanych na egzaminach w różnych latach i z różnych przedmiotów znacznie obiektywniej, niż uzyskane przez uczniów wyniki procentowe. Różny jest bowiem poziom trudności egzaminu z tego samego przedmiotu w kolejnych latach, różne są także poziomy trudności egzaminów z różnych przedmiotów.

Skala staninowa pokazuje kolejność wyniku szkoły (lub ucznia) w ogólnej puli wyników egzaminu. Innymi słowy, pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą.
Załóżmy, że szkoła otrzymała wynik kwalifikujący ją do 8 stanina. Odczytujemy, że jest to stanin nazwany bardzo wysokim oraz że zakładany procent szkół w tym staninie wynosi 7%. Oznacza to, że wynik z egzaminu w tej szkole jest porównywalny z wynikami 7% szkół w Polsce. Równocześnie zauważamy, że wynik tej szkoły jest lepszy niż wynik 89% szkół ze staninów niższych oraz gorszy od 4% szkół mających lepsze wyniki.
Stanin Opis stanina Procent wyników
1 najniższy 4
2 bardzo niski 7
3 niski 12
4 poniżej średniego 17
5 średni 20
6 powyżej średniego 17
7 wysoki 12
8 bardzo wysoki 7
9 najwyższy 4