Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Nasze sukcesy  >  Wyniki matur  >  Wyniki matury 2012
Wyniki matury 2012 w Sobieskim

Zamieszczamy wyniki matury 2012 naszych uczniów na tle ogólnopolskich wyników egzaminu maturalnego 2012, opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, pozwalające odnieść wyniki naszych uczniów do wyników w całym kraju dzięki tzw. skali staninowej*.

przedmiot zakres podstawowy zakres rozszerzony
Polska [%] Sobieski [%] stanin Polska [%] Sobieski [%] stanin
j. polski 54 62,7 6 63 58,5 5
matematyka 56 74,0 6 48 61,6 6
j. angielski 68 84,8 6 64 72,4 6
j. rosyjski 59 100 9 74 - -
biologia 37 - - 55 80,5 8
chemia 51 - - 53 85,0 8
fizyka 35 14,0 3 41 45,8 5
geografia 49 - - 53 58,5 6
informatyka 38 - - 56 39,0 4
historia 54 - - 51 55,6 5
WoS 42 - - 38 33,8 5

 * Zamieszczona poniżej tabela pozwala właściwie zinterpretować wyniki szkół wyrażone w tzw. skali staninowej. Skala ta umożliwia porównanie wyników uzyskanych na egzaminach w różnych latach i z różnych przedmiotów znacznie obiektywniej, niż uzyskane przez uczniów wyniki procentowe. Różny jest bowiem poziom trudności egzaminu z tego samego przedmiotu w kolejnych latach, różne są także poziomy trudności egzaminów z różnych przedmiotów.

Skala staninowa pokazuje kolejność wyniku szkoły (lub ucznia) w ogólnej puli wyników egzaminu. Innymi słowy, pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą.
Załóżmy, że szkoła otrzymała wynik kwalifikujący ją do 8 stanina. Odczytujemy, że jest to stanin nazwany bardzo wysokim oraz że zakładany procent szkół w tym staninie wynosi 7%. Oznacza to, że wynik z egzaminu w tej szkole jest porównywalny z wynikami 7% szkół w Polsce. Równocześnie zauważamy, że wynik tej szkoły jest lepszy niż wynik 89% szkół ze staninów niższych oraz gorszy od 4% szkół mających lepsze wyniki.
Stanin Opis stanina Procent wyników
1 najniższy 4
2 bardzo niski 7
3 niski 12
4 poniżej średniego 17
5 średni 20
6 powyżej średniego 17
7 wysoki 12
8 bardzo wysoki 7
9 najwyższy 4