Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Nasze sukcesy  >  Wyniki matur  >  Wyniki matury 2011
Wyniki matury 2011 w Sobieskim na tle wyników ogólnopolskich

W połowie września b.r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała długo wyczekiwane wyniki egzaminu maturalnego '2011, pozwalające odnieść wyniki naszych uczniów do wyników w całym kraju dzięki tzw. skali staninowej*. Komplet wyników naszych uczniów zamieszczamy poniżej.


przedmiot zakres podstawowy zakres rozszerzony

Polska [%] Sobieski [%] stanin* Polska [%] Sobieski [%] stanin*
j. polski
53,6 54,9
5
58,7 83,1
8
matematyka 48,2 66,7
6
44,5 57,1
6
j. angielski
69,7 93,6
7
70,4 88,7
7
j. niemiecki
57,8 95,6
8
69,5 85,0
7
j. francuski
72,8 100,0
9
73,7 100,0
9
j. hiszpański
78,5 89,5
6
70,6 71,0
5
j. rosyjski
78,8 -
-
78,8 78,0
5
biologia
46,1 -
-
55,9 75,0
7
chemia
41,7 -
-
51,6 67,9
6
fizyka
41,9 -
-
46,2 66,7
7
geografia
43,1 -
-
49,4 71,4
7
historia
50,3 -
-
50,4 41,7
4
WoS
46,7 -
-
45,5 55,2
6

* Zamieszczona poniżej tabela pozwala właściwie zinterpretować wyniki szkół wyrażone w tzw. skali staninowej. Skala ta umożliwia porównanie wyników uzyskanych na egzaminach w różnych latach i z różnych przedmiotów znacznie obiektywniej, niż uzyskane przez uczniów wyniki procentowe. Różny jest bowiem poziom trudności egzaminu z tego samego przedmiotu w kolejnych latach, różne są także poziomy trudności egzaminów z różnych przedmiotów.
Skala staninowa pokazuje kolejność wyniku szkoły (lub ucznia) w ogólnej puli wyników egzaminu. Innymi słowy, pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą.
Załóżmy, że szkoła otrzymała wynik kwalifikujący ją do 8 stanina. Odczytujemy, że jest to stanin nazwany bardzo wysokim oraz że zakładany procent szkół w tym staninie wynosi 7%. Oznacza to, że wynik z egzaminu w tej szkole jest porównywalny z wynikami 7% szkół w Polsce. Równocześnie zauważamy, że wynik tej szkoły jest lepszy niż wynik 89% szkół ze staninów niższych oraz gorszy od 4% szkół mających lepsze wyniki.

Stanin Opis stanina Procent wyników
1 najniższy 4
2 bardzo niski 7
3 niski 12
4 poniżej średniego 17
5 średni 20
6 powyżej średniego 17
7 wysoki 12
8 bardzo wysoki 7
9 najwyższy 4