Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Nasze sukcesy  >  Wyniki matur  >  Wyniki matury 2010
Wyniki egzaminu maturalnego 2010

Z ustnego egzaminu maturalnego w 2010 roku nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

przedmiot zakres podstawowy zakres rozszerzony

% %
j. angielski 73% 78%
j. niemiecki 87% 100%

Z pisemnego egzaminu maturalnego w 2010 roku, z najchętniej wybieranych przedmiotów, nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

przedmiot zakres podstawowy zakres rozszerzony

% stanin* % stanin*
j. angielski 82% 6 81% 6
j. niemiecki 90% 7 93% 8
biologia 67% 8 60% 5
chemia 78% 8 82% 7
fizyka 86% 8 61% 5
geografia 80%
9 57% 6
matematyka 67% 6 56% 5


*Zamieszczona poniżej tabela pozwala właściwie zinterpretować wyniki szkół wyrażone w tzw. skali staninowej. Skala ta umożliwia porównanie wyników uzyskanych na egzaminach w różnych latach i z różnych przedmiotów znacznie obiektywniej, niż uzyskane przez uczniów wyniki procentowe. Różny jest bowiem poziom trudności egzaminu z tego samego przedmiotu w kolejnych latach, różne są także poziomy trudności egzaminów z różnych przedmiotów.
Skala staninowa pokazuje kolejność wyniku szkoły (lub ucznia) w ogólnej puli wyników egzaminu. Innymi słowy, pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą.
Załóżmy, że szkoła otrzymała wynik kwalifikujący ją do 8 stanina. Odczytujemy, że jest to stanin nazwany bardzo wysokim oraz że zakładany procent szkół w tym staninie wynosi 7%. Oznacza to, że wynik z egzaminu w tej szkole jest porównywalny z wynikami 7% szkół w Polsce. Równocześnie zauważamy, że wynik tej szkoły jest lepszy niż wynik 89% szkół ze staninów niższych oraz gorszy od 4% szkół mających lepsze wyniki.

Stanin Opis stanina Procent wyników
1 najniższy 4
2 bardzo niski 7
3 niski 12
4 poniżej średniego 17
5 średni 20
6 powyżej średniego 17
7 wysoki 12
8 bardzo wysoki 7
9 najwyższy 4