Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Nasze sukcesy  >  Wyniki egzaminów gimnazjalnych  >  Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011
Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Z egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

Sobieski gmina województwo Polska
% stanin*
część matematyczno-przyrodnicza 69% 9 54% 48% 53%

część humanistyczna

74%

9 60% 53% 51%

język angielski

90%

9 67% 55% 56%

język niemiecki

100%

9 63% 57% 56%

 

*Zamieszczona poniżej tabela pozwala właściwie zinterpretować wyniki szkół wyrażone w tzw. skali staninowej. Skala ta umożliwia porównanie wyników uzyskanych na egzaminach w różnych latach i z różnych przedmiotów znacznie obiektywniej, niż uzyskane przez uczniów wyniki procentowe. Różny jest bowiem poziom trudności egzaminu z tego samego przedmiotu w kolejnych latach, różne są także poziomy trudności egzaminów z różnych przedmiotów.
Skala staninowa pokazuje kolejność wyniku szkoły (lub ucznia) w ogólnej puli wyników egzaminu. Innymi słowy, pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą.
Załóżmy, że szkoła otrzymała wynik kwalifikujący ją do 8 stanina. Odczytujemy, że jest to stanin nazwany bardzo wysokim oraz że zakładany procent szkół w tym staninie wynosi 7%. Oznacza to, że wynik z egzaminu w tej szkole jest porównywalny z wynikami 7% szkół w Polsce. Równocześnie zauważamy, że wynik tej szkoły jest lepszy niż wynik 89% szkół ze staninów niższych oraz gorszy od 4% szkół mających lepsze wyniki.
Stanin Opis stanina Procent wyników
1 najniższy 4
2 bardzo niski 7
3 niski 12
4 poniżej średniego 17
5 średni 20
6 powyżej średniego 17
7 wysoki 12
8 bardzo wysoki 7
9 najwyższy 4