Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Klasy w liceum
Organizacja klas w liceum

W Sobieskim mamy elastyczny system kształcenia, co pozwala każdemu uczniowi dokonać w pełni samodzielnego, indywidualnego wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Jest to możliwe dzięki odejściu od tradycyjnego systemu profili klasowych na rzecz systemu fakultetów. W odróżnieniu od szkół publicznych, rozszerzenia są realizowane w Sobieskim od początku klasy pierwszej, dzięki czemu mamy o rok więcej na dobre przygotowanie naszych uczniów do matury.

Każdy uczeń ma możliwość wybrania nawet do pięciu rozszerzeń, dokonując wyboru jednego przedmiotu z każdego z następujących bloków:

1. język polski albo matematyka 
2. geografia albo biologia
3. informatyka albo chemia albo WoS
4. historia albo fizyka
5. język angielski (rozszerzenie obowiązkowe dla wszystkich uczniów)
6. jeden z następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski

W klasie pierwszej każdy z ww. przedmiotów jest nauczany w wymiarze dwóch dodatkowych godzin tygodniowo, oprócz godzin przeznaczonych na realizację programu na poziomie podstawowym. Zajęcia te odbywają się na dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych, w kolejne dni tygodnia.