Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Kadra  >  Administracja

Pracownicy administracji i obsługi:
Księgowość:  Beata Tkaczyk, Bożena Drąg
Kadry: Regina Sołek
Sekretariat:  Dorota Niewęgłowska
Specjalista d/s BHP: Henryk Głąb
Konserwatorzy: Jacek Kozak, Krzysztof Kuźma, Ryszard Wach
Personel pomocniczy: Danuta Beck, Irena Kolanecka, Ewa Koter, Jolanta Król, Monika Piasecka, Elżbieta Towarek, Teresa Wrona