Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Stypendia w Sobieskim
Stypendia w Sobieskim

W Sobieskim funkcjonuje system stypendiów i nagród. Najważniejsze z nich to:

  1. Za uzyskanie średniej ocen na semestr lub koniec roku w wysokości co najmniej 5,0 w kolejnym semestrze uczeń otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 100 zł miesięcznie.
  2. Za uzyskanie oceny "A" lub "B" z certyfikatu językowego z języka angielskiego - Sobieski refunduje w całości lub części koszty opłaty egzaminacyjnej (szczegóły znajdziesz tutaj).
  3. Za uzyskanie nominacji do stypendium Prezesa Rady Ministrów, jako najlepszy uczeń/uczennica w szkole, na podstawie najwyższej średniej ocen lub wybitnych osiągnięć naukowych. Stypendium wynosi 258 zł miesięcznie.