Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Fenomenalne lekcje biologii  >  Zajęcia z botaniki
Lekcje w Ogrodzie Botanicznym

W czerwcu każdego roku nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych organizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Odbywające się tu różne tematycznie formy zajęć terenowych sprzyjają pogłębianiu i podsumowaniu wiadomości z różnych działów biologii realizowanych w ciągu roku szkolnego. Ich zasadniczym celem jest zaprezentowanie grupie uczestników ciekawych, często unikatowych okazów roślin zgromadzonych na tym obszarze. Ponadto zajęcia te sprzyjają kształtowaniu postaw i przekonań uczniów o konieczności racjonalnego gospodarowaniu zasobami przyrody oraz przyjmowania odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

Poniżej krótki fotoreportaż prof. Izabeli Harasymiak-Krzyżanowskiej z czerwca 2011 i 2012 roku