Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Fenomenalne lekcje biologii  >  Zajęcia z anatomii w gimnazjum
Z anatomią za pan brat

Poszukując ciekawych rozwiązań w nauczaniu biologii w gimnazjum od II semestru roku szkolnego 2011/2012 zaproponowaliśmy naszym gimnazjalistom udział w warsztatach praktycznych z anatomii i fizjologii człowieka. Zajęcia prowadzone są przez pana Mateusza Szymańskiego przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Młodych Medyków przy Katedrze Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przypomnijmy, że pierwsza umowa z UM o organizację zajęć teoretycznych i praktycznych z tego zakresu podpisana została w październiku 2010r. Do chwili obecnej uczestnikami tych zajęć byli przede wszystkim uczniowie naszego liceum.

Dążąc do atrakcyjnego wyjaśniania uczniom szczegółów budowy naszego organizmu, w tym roku szkolnym dla potrzeb naszej pracowni biologicznej zakupiliśmy kilka nowych modeli anatomicznych, między innymi: szkielet 180cm, tułów 42-częściowy, model ucha i miednicę kobiety ciężarnej. Ponadto, od stycznia 2012 roku zamontowana została tablica interaktywna, która umożliwia wyświetlanie animacji i innych ciekawych materiałów opracowanych w nowoczesnej formule.
                                                                                        I.H-K 
Poniżej lekcja anatomii w obiektywie profesor Izabeli Harasymiak-Krzyżanowskiej.