Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Co nas wyróżnia?
Co nas wyróżnia?

Zastanawiając się nad wyborem "Sobieskiego", warto pamiętać o najważniejszych zaletach naszej szkoły:

  • bezpieczeństwo w szkole, nikt nie jest anonimowy
  • ciągły kontakt szkoły z rodzicem: dziennik internetowy, telefon, psycholog szkolny
  • wysokie kwalifikacje kadry nauczycielskiej
  • nauka w małych klasach (do 18 osób)
  • nauka języków obcych w bardzo małych grupach (5-12 osób)
  • najszersza na rynku oferta języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, łaciński
  • nauka wg rozszerzonej siatki godzin: przedmioty kierunkowe, języki obce

Dodatkowo, w liceum:

  • nie ma klas profilowanych - każdy uczeń samodzielnie wybiera przedmioty w programie rozszerzonym (system fakultetów)
  • w klasie maturalnej liceum uczymy wyłącznie przedmiotów kierunkowych, pod kątem matury